Programa-KYU2012.doc (78,5 kB)Programa Kyu

 PROGRAMA TEHNICĂ  DE JUDO PENTRU CENTURILE COLORATE

ROKU KYU
CENTURA ALBĂ (STADIUL DE ACOMODARE: U7-U9)
Cunoaşterea următoarelor tehnici din nage waza, cel puţin la nivelul notei 7 (şapte - wazaari), acolo unde este cazul, ambilateral:
HON JUDO
• Salutul: ritsurei (salutul din picioare) şi zarei (salutul din aşezat - din poziţia seiza); necunoaşterea lor duce la nepromovarea  examenului de validare a gradului 6, roku kyu;
• Judogi - costumul de judo, mod de utilizare, de întreţinere;
• Obi - centura, simbol al valorii tehnice şi de respect;
• Shintai (deplasări): ayumi ashi, (cu paşi normali) tsugi ashi (paşi adăugaţi), tai sabaki (paşi circulari): mae, yoko, ushiro; necunoaşterea acestora duce la eliminarea judoka din examen;
• Shisei (poziţii de luptă):
Shizen hon tai - poziţia înaltă, cu variantele migi-hidari;
Jigo hon tai -poziţia defensivă, joasă, de luptă, cu variantele pe dreapta sau stânga;

• Ukemi: ushiro (căderea înapoi, înspre spate), yoko (căderea laterală pe dreapta şi pe stânga) şi mae (zempo) ukemi atât liber cât şi din proiectările efectuate cu tehnicile prevăzute la tehnicile din nage waza. Necunoaşterea sau insecuritatea execuţiei oricărei căderi elimină judoka din examen). Se consideră validă acea cădere la care judoka evită atingerea tatami cu capul, iar corpul trebuie să ia contact progresiv cu tatami şi amortizarea (lovirea) cu mâna (mâinile) se face înainte de contactul corpului pe tatami. Lipsa siguranţei şi a elementelor mai sus menţionate duce la excluderea judoka din examen;
• Kuzushi: hapo no kuzushi (cele 8 direcţii de dezechilibrare): mae, ushiro, yoko migi-hidari, sumi kuzushi ushiro: migi-hidari, sumi mae kuzushi: migi-hidari), necunoaşterea acestora duce la eliminarea judoka din examen. Toate dezechilibrările se demonstrează la cererea comisiei pentru direcţia în care este deplasat uke: înainte, înapoi, lateral dreapta-stânga, oblic înapoi dreapta-stânga, oblic înainte dreapta-stânga (de pe loc şi din deplasare);
• Hon kumi kata (priza fundamentală la rever şi cot, migi şi hidari); necunoaşterea acestora duce la eliminarea judoka din examen.
NAGE WAZA
1. De ashi barai –  măturarea piciorului care avansează (avansat);
2. Uki goshi – zborul peste şold.
Notă: Demonstrarea se face preferabil din deplasare după principiul „ju” al folosirii forţei de inerţie a adversarului cât şi principiul folosirii energiei cu maximum de eficienţă şi minimum de efort  „seiryoku zenio”. Se consideră o tehnică perfectă (waza) cea care înglobează cele două principii si demonstrează acurateţe privind momentele: poziţie corectă, prize optime, dezechilibrare, intrare, proiectare şi asigurare corectă din punct de vedere biomecanic.
NE WAZA
• Osae komi waza: (migi-hidari)
o Hon kesa gatame – imobilizarea transversală fundamentală;
o  Kuzure kesa gatame – variantă a imobilizării transversale;
o  Kashira gatame – imobilizarea „cu pernă”.

  Terminologie de bază din judo.

 

GO KYU
CENTURA GALBENĂ (stadiul începători: U9 – U11)
Condiţii de admitere la examen: Pentru judoka posesori ai gradului roku kyu şi un stagiu de pregătire de cel puţin 6-12 luni de la obţinerea acestuia. Se examinează următoarele tehnici, ambilateral:
NAGE WAZA
• Ukemi: mae mawari (kaiten) ukemi: migi–hidari: căderea în faţă prin rostogolire (pe ambele părţi);
• Procedee tehnice de proiectare:
• Sasae tsuri komi ashi - aruncarea prin blocare, tragere şi ridicare;
• Ko soto gari - mica secerare exterioară;
• O soto gari - marea secerare exterioară;
• Ko uchi gari - mica secerare interioară;
• O uchi gari - marea secerare interioară;
• O goshi - marea aruncare peste şold;
• Tsuri goshi - tragerea peste şold;
• Ippon seoi nage - aruncarea peste umăr cu un braţ.
Notă: Demonstrarea se face din deplasare, folosind principiul ju. Pentru promovarea examenului, cel puţin cinci dintre tehnicile demonstrate trebuie notate cu note mai mari decât nota 7.
NE WAZA
Osae komi waza (migi-hidari):
• Yoko shiho gatame - fixarea în patru puncte din lateral sau „imobilizarea în T”;
• Kuzure yoko shiho gatame - variantă a imobilizării în patru puncte din lateral;
• Kami shiho gatame - imobilizarea pe deasupra în prelungire;
• Kuzure kami shiho gatame - variantă a imobilizării pe deasupra în prelungire;
• Tate shiho gatame – imobilizarea celor patru puncte pe deasupra sau „imobilizarea călare”; 
• Kuzure tate shiho gatame – variantă a imobilizării călare.
Notă: Se cere demonstrarea a cel puţin unei variante de degajare pentru fiecare din imobilizările de mai sus.
Demonstrarea incorectă a cel mult 2 dintre fixări sau necunoaşterea a cel puţin unei variante de degajare din imobilizările din go kyu, duce la eliminarea judoka candidaţi.
Se consideră corectă o fixare atunci când judoka se poziţionează corect faţă de adversar, are prizele corecte, are plasat corect centrul de greutate şi demonstrează siguranţă (stabilitate, control) în menţinerea imobilizării.
• Cunoştinţe generale despre judo: ţara de origine, date istorice, vocabular de bază, noţiuni de bază privind respectul regulilor judoului, de etichetă etc.
SHI KYU
CENTURA PORTOCALIE
(stadiul începători şi avansaţi: U 11 – U 13)

Condiţii de admitere la examen: Pentru judoka posesori ai gradului go kyu se impune un stagiu de pregătire de cel puţin 12-18 luni de la obţinerea acestuia.
Toţi judoka din grupa de începători trebuie să îndeplinească cu succes cerinţele tehnice de mai jos, testate ambilateral:
NAGE WAZA
• Hiza guruma - roata la genunchi;
• O soto otoshi - marea răsturnare exterioară;
• O soto gaeshi – contraatac la o soto gari;
• Koshi guruma - roata peste şold;
• Tsuri komi goshi- aruncarea peste şold prin tragere şi ridicare;
• Tai otoshi - răsturnarea corpului (aruncarea prin baraj);
• Okuri ashi barai - măturarea ambelor picioare;
• Tsubame gaeshi – „zborul rândunicii” (de ashi barai gaeshi - contraatac la de ashi barai sau okuri ashi barai de exemplu);
• Morote seoi nage - „aruncarea peste umăr cu ambele braţe” şi cu varianta de pe genunchi: morote hiza seoi nage;
• Ko soto gake - mica agăţare exterioară;
• Tsuri komi goshi - aruncarea prin tragere şi ridicare peste şold.
Notă: Demonstrarea a cel mult a 2 tehnici sub baremul minim pentru nota 5 (yuko) duce la respingerea candidatului judoka din examen!


NE WAZA
Osaekomi waza:
• Kata gatame - imobilizarea umărului;
• Gyaku kesa gatame - imobilizarea inversă transversală;
• Mune gatame - imobilizarea cu pieptul;
• Sankaku gatame - imobilizarea în triunghi;
• Uki gatame - imobilizarea plutită.
Notă:
Demonstrarea incorectă a cel mult 2 dintre fixări duce la eliminarea din examen. Cunoaşterea cel puţin a unei variante de ieşire din fixările prezentate este obligatorie. Necunoaşterea lor duce la nepromovarea examenului de grad.
Cunoştinţe generale despre judo: istoricul judoului românesc, vocabular de bază japonez-român, principiile judoului, 3 itemi din codul judoka (decalogul judoului) şi explicaţia unuia dintre cele opt atribute ale codului moral al judoului (politeţea, curajul, prietenia, stăpânirea de sine, sinceritatea, modestia, onoarea, respectul), comportament exemplar la antrenamente, la şcoală şi în societate.

SAN KYU
CENTURA VERDE (stadiul judoka avansaţi: U13 – U15)
Condiţii de intrare în examen: au dreptul să fie examinaţi judoka ce au obţinut centura portocalie şi au un stagiu minim de practică în grupele de începători sau avansaţi de 12-24 luni cu cel puţin 10 meciuri oficiale câştigate. Demonstrarea din deplasare, pe principiul supleţei, a următoarelor procedee, pe ambele părţi:
NAGE WAZA
• Harai goshi -  măturarea şoldului;
• Seoi otoshi -  răsturnarea peste spate;
• Morote gari - aruncarea prin centurarea coapselor cu ambele mâini;
• Uchi mata-  secerarea interioară a coapsei;
• Tani otoshi -  căderea în vale;
• Sode tsuri komi goshi - aruncarea prin tragere şi ridicare peste şold, cu prizele pe mâneci;
• Yoko otoshi - răsturnarea laterală;
• Harai tsuri komi ashi - măturarea prin tragere şi ridicare;
• Tomoe nage - aruncarea circulară;
• Soto maki komi - înşurubarea prin cădere spre exterior;
• Ko uchi gari maki komi – varianta prin sacrificiu a secerării mici interioare.
Necunoaşterea a cel mult 2 procedee tehnice din această grupă sub nivelul notei 5 (yuko) duce la eliminarea judoka din examen.

NE WAZA
Shime waza (tehnica strangulărilor):
• Juji jime: (nami, gyaku, kata) - stangulări în cruce - normală, inversă şi cu antebraţul;
• Ushiro jime - strangularea din spate;
• Okuri eri jime- strangularea cu ambele revere;
• Hadaka jime - strangularea cu antebraţul gol;
• Tomoe jime – strangularea circulară;
• Tsukkomi jime – strangularea cu pumnul;
• Ryo te jime – strangularea cu ambele mâini;
• Sankaku jime – strangularea în triunghi.
Notă: Demonstrarea a cel mult a 3 tehnici diferite sub baremul minim de nota 5 duce la nepromovarea examenului.
• Cunoştinţe generale despre judo: decalogul judoului – primii 5 itemi şi explicarea a două atribute fundamentale ale judoka conform codului moral.
• Comportament adecvat statutului de judoka.
NI KYU
CENTURA ALBASTRĂ
(stadiul de avansaţi şi performanţă: U 15 – U 17)

Condiţii de intrare în examen: Candidatul să posede centura  verde şi cel puţin 18-24 luni de practică susţinută în judo la grupa de avansaţi, condiţie fizică foarte bună, rezultate sportive la nivel naţional sau internaţional, comportament etic şi moral exemplar.
Demonstrarea ambilaterală şi din deplasare a următoarelor tehnici:
NAGE WAZA
• Sumi gaeshi - aruncarea în unghi;
• Hane goshi - aruncarea în aripă;
• Ushiro goshi – aruncarea peste şold spre înapoi;
• Utsuri goshi - aruncarea înapoi peste şold;
• Uki waza - aruncarea plutită;
• Yoko guruma - roata laterală;
• Ura nage - aruncarea spre înapoi prin sacrificiu;
• Uki otoshi- răsturnarea plutită;
• Harai goshi maki komi – secerarea şoldului prin sacrificiu;
• Yoko gake - cârligul lateral.
• Combinaţii cu tehnici din kyu 2 sau cu altele din kyurile anterioare, la cererea comisiei.
Notă: Demonstrarea a cel mult a 3 tehnici diferite sub baremul minim de nota 5 duce la nepromovarea examenului.

NE WAZA
Kansetsu waza (tehnica articulară):
• Ude garami - luxarea prin cheia braţului;
• Ude hisigi ude gatame - luxarea braţului în cruce întins;
• Ude hisigi juji gatame - luxarea braţului în cruce;
• Ude hisigi ashi gatame – luxarea braţului cu piciorul;
• Waki gatame - luxarea cu axila;
• Hara gatame - luxarea cu abdomenul.
• Treceri dintr-o tehnică de fixare într-una de strangulare sau de luxare, înlănţuiri de tehnici la sol (din cele expuse în programă).
• Cunoştinţe generale despre judo şi de regulament competiţional; decalogul judoului - 7 itemi, codul moral - în totalitate, socializare prin judo.
ICHI KYU
CENTURA MARO
(stadiul de performanţă:U17 – U20)

Condiţii de intrare în examen: Să posede centura albastră şi cel puţin 18-24 luni de practică susţinută în judo la grupa de avansaţi sau de performanţă, condiţie fizică foarte bună, rezultate sportive la nivel naţional sau internaţional, comportament etic şi moral exemplar, cunoştinţe de bază de anatomie, de efortul sportiv, refacere, igienă etc.
Demonstrarea ambilaterală din deplasare a tehnicilor următoare:
• Hane maki komi - aruncarea în aripă prin sacrificiu;
• O guruma –roata mare;
• Ashi guruma - roata peste picior;
• Sukui nage - aruncarea în lingură;
• Te guruma – roata din braţe;
• Kata guruma - roata peste umeri;
• O soto guruma - roata mare exterioară;
• Yoko wakare - zidul lateral;
• Sumi otoshi- răsturnarea în diagonală (în unghi);
• Yoko tomoe nage - aruncarea circulară în lateral;
• Uchi mata maki komi - secerarea inernă a coapsei prin sacrificiu;
• Demonstrarea unor combinaţii, atât din picioare cât şi la sol, la cererea comisiei, cu procedee tehnice din kyu 1 sau cu altele din kyurile anterioare;
• Cunoştinţe specifice din judo: decalogul judoului în întregime, comportament demn şi modest în dojo, la competiţii şi în societate, fair play;
• Codul moral şi spiritual al judoului, cunoaşterea şi aplicarea sa.
 

Contact

Judo Club Star
Chisinau,
Botanica:
str.Zelinschi 24
Riscanovca
str.S.Radautanu 9/3


Chisinau


068435267

© 2014 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode